02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile
  • Обект 1
  • Обект 2
  • Обект 3
  • Обект 4
  • Обект 5
  • Обект 6

Жилищни сгради с подземни гаражи Студентски град /първа сграда/

Проект на Жилищна Сграда с Подземни гаражи м. Студентски град, гр. София.

Сградите "НСА" са ситуирани срещу Национална Спортна Академия на ул "проф. Странски". Стилът на сградите е модернистичен и е съобразен с обитаващата го аудитория - студентите. Също така това се е отразило и във функционално отношение. Цветово сградите са решени с бяла сива силикатна мазилка и тъмна дограма, като основен акцент са асиметричните прозорци по всички етажи и на всички жилищни единици.

Във функционално отношение сградите са предвидени за жилищно строителство с подземни гаражи. Нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж /кота ˗ 3.60/ е разположен общ паркинг с 22 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране и рампа, също така има 7 мазета обслужващи нуждите на апартаментите. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и рампа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 3.60. На първи жилищен етаж са разположени входно предверие, охрана, помещение за общи нужди, четири тристайни, два двустайни апартамента и две ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор. От втори до пети жилищни етажи са разположени по четири тристайни, два двустайни апартамента и четири ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор. На 6-ти жилищен етаж са разположени два тристайни и четири двустайни апартаменти.

Местоположение: България, гр. София, кв. Студентски град, ул. проф. Иван Странски

Функционален тип: Многофамилна Жилищна Сграда с Подземни Гаражи и Трафопост

Как да закупя апартамент в жилищна сграда „Студентски град“?

Свържете с нас, за да обсъдим вашите желания, възможности и предпочитания. Ние ще ви покажем, напътстваме, консултираме и окажем пълна подкрепа и сервиз при избор и покупка на апартамент. Продажната цена на всеки един от обектите се разсрочва за целия етап на строителството от подписване на предварителен договор /който договор може да се подпише и в съвсем начален етап на строителството/ до получаване на разрешение за ползване на сградата.  Това разсрочване не влияе на цената на избрания апартамент, цената остава непроменена от момента на избор до момента на нотариалното прехвърляне собствеността на недвижимият имот от продавача на купувача.

В случай в който имате намерение за покупка на апартамент с кредит, ние ще ви консултираме за най - актуалните оферти на търговските банки, и заедно ще обсъдим и изберем най- доброто  кредитно предложение за вашия ипотечен кредит.

детайли

.
галерия
.
разпределения
.
цени
.
местоположение

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.