02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile

Разрешение за ползване жилищна сграда Казбек 29/05/2015 г.

От 29.05.2015г Жилищна сграда Казбек е с Разрешение за ползване и собствениците получиха ключове за новите си жилища.

. . .

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.