02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile

ПЪРВА КОПКА НА 2-ра ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД

На 17 Септември 2015 г. направихме първа копка, за стартиране строителството на ЖИЛИЩНА СГРАДА НСА в ж.к Студентски град. 

 

. . . . . . . . . . . . . .

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.