02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile

ПЪРВА КОПКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. КИЕВСКА

08 Февруари 2016г. стартира строителството на жилищна сграда с магазини и гаражи на ул. Киевска.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.