02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile

ПЪРВА КОПКА НА 1-ва ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД

На 08 Август 2016г. направихме първа копка, за стартиране строителството на 1-ва ЖИЛИЩНА СГРАДА НСА в ж.к.Студентски град

. . . . . . . . . . . . .

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.