02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile

ПЪРВА КОПКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА БУЛ.ЦАР БОРИС III №211

На 28 Октомври 2016г. направихме първа копка, за стартиране строителството на ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПАВЛОВО" находяща се на бул.ЦАР БОРИС III №211

. . . . . . . . . . . . . .

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.