02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile

ПЪРВА КОПКА НА СГРАДА КОСТУР

На 15.03.2018г се състоя първа копка на сграда Костур.

Сградата се намира в гр. София в непосредствена близост до кръстовището на бул. „Цар Борис“ ІІІ и бул. "Тодор Каблешков".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.