02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile
  • Обект 1
  • Обект 2
  • Обект 3
  • Обект 4
  • Обект 5

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи – Монтевидео

Етаж Апартамент Описание на апартамента Обща площ Цена Статус Детайли
1 1 А Апартамент - 2 сп 92.98   Продаден виж
1 1 Б Апартамент - 1 сп 60,67   Продаден виж
1 1 В Апартамент - 1 сп 53,83   Продаден виж
1 1 Г Апартамент - 2 сп 90,84   Продаден виж
1 1 Д Ателие - 1 сп 61.92   Продаден виж
1 1 Е Ателие - 1 сп 62.07   Продаден виж
1 1 Ж Апартамент - 1 сп 61.86   Продаден виж
1 1 И Апартамент - 1 сп 61.57   Продаден виж
1 1 К Апартамент 46.17   Продаден виж
2 2 А Апартамент - 2 сп 93.46   Продаден виж
2 2 Б Апартамент - 1 сп 61.09   Продаден виж
2 2 В Апартамент - 1 сп 54.21   Продаден виж
2 2 Г Апартамент - 2сп 91.48   Продаден виж
2 2 Д Ателие - 1 сп 61.92   Продаден виж
2 2 Е Ателие - 1 сп 62.07   Продаден виж
2 2 Ж Апартамент - 1 сп 61.86   Продаден виж
2 2 И Апартамент - 1 сп 61.57   Продаден виж
2 2 К Апартамент 46.33   Продаден виж
3 3 А Апартамент - 2 сп 93.46   Продаден виж
3 3 Б Апартамент - 1 сп 61.09   Продаден виж
3 3 В Апартамент - 1 сп 54.21   Продаден виж
3 3 Г Апартамент - 2 сп 91.48   Продаден виж
3 3 Д Ателие - 1 сп 61.92   Продаден виж
3 3 Е Ателие - 1 сп 62.07   Продаден виж
3 3 Ж Апартамент - 1 сп 61.86   Продаден виж
3 3 И Апартамент - 1 сп 61.57   Продаден виж
3 3 К Апартамент 46.33   Продаден виж
4 4 А Апартамент - 2 сп 151.37   Продаден виж
4 4 Б Апартамент - 1 сп 61,09   Продаден виж
4 4 В Апартамент - 1 сп 54.21   Продаден виж
4 4 Г Апартамент - 2 сп 91.48   Продаден виж
4 4 Д Ателие - 1 сп 61.92   Продаден виж
4 4 Е Ателие - 1 сп 62.07   Продаден виж
4 4 Ж Апартамент - 1 сп 61.86   Продаден виж
4 4 И Апартамент - 1 сп 61.57   Продаден виж
5 5 А Апартамент - 2 сп 93.46   Продаден виж
5 5 Б Апартамент - 1 сп 61.09   Продаден виж
5 5 В Апартамент - 1 сп 54.21   Продаден виж
5 5 Г Апартамент - 2 сп 91.48   Продаден виж
5 5 Д Ателие - 1 сп 61.92   Продаден виж
5 5 Е Ателие - 1 сп 62.07   Продаден виж
5 5 Ж Апартамент - 1 сп 61.86   Продаден виж
5 5 И Апартамент - 1 сп 61.57   Продаден виж
5 5 К Апартамент 46.33   Продаден виж
6 6 А Апартамент - 2 сп 92.51   Продаден виж
6 6 Б Апартамент - 1 сп 60.47   Продаден виж
6 6 В Апартамент - 1 сп 53.66   Продаден виж
6 6 Г Апартамент - 2 сп 90.54   Продаден виж
6 6 Д Ателие - 1 сп 61.92   Продаден виж
6 6 Е Ателие - 1 сп 62.07   Продаден виж
6 6 Ж Апартамент - 1 сп 61.25   Продаден виж
6 6 И Апартамент - 1 сп 60.96   Продаден виж
6 6 К Апартамент 45.86   Продаден виж
Сутерен Кафе-аперетив 82.43   Продаден виж
партер 1/2 П Външно паркомясто - Продаден виж
партер 11/12 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 13/14 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 15/16 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 17/18 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 19/20 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 2 Магазин 258,40   Продаден виж
партер 21/22 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 23/24 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 25/26 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 27/28 П Външно паркомясто - Продаден виж
партер 29/30 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 3 Магазин 69,20 Продаден виж
партер 3/4 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 31/32 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 33/34 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 35/36 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 5/6 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 7/8 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер 9/10 П Външно паркомясто -   Продаден виж
партер Офис 69,20   Продаден виж
партер Заведение за хранене 229.24   Продаден виж
сутерен 1 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 2 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 3 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 4 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 5 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 6 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 7 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 8 Гаражна клетка -   Продаден виж
сутерен 9 Гаражна клетка -   Продаден виж

детайли

.
галерия
.
разпределения
.
цени
.
местоположение

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.