02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile
  • Обект 1
  • Обект 2
  • Обект 3
  • Обект 4
  • Обект 5
  • Обект 6

Жилищни сгради с офиси, магазини и подземни гаражи бул. България /втора сграда/

Етаж Апартамент Описание на апартамента Обща площ Цена Статус Детайли
1 1 А Апартамент - 2 сп 100.58   Продаден виж
1 1 Б Апартамент - 2 сп 100.00   Продаден виж
1 1 В Апартамент - 1 сп 64.19   Продаден виж
1 1 Г Апартамент - 1 сп 59.01   Продаден виж
1 1 Д Апартамент - 1 сп 53.96   Продаден виж
1 1 Е Ателие 35.10   Продаден виж
2 2 А Апартамент - 2 сп 100.00   Продаден виж
2 2 Б Апартамент - 2 сп 100.58   Продаден виж
2 2 В Апартамент - 1 сп 63.87   Продаден виж
2 2 Г Апартамент - 1 сп 59.73 Продаден виж
2 2 Д Апартамент - 1 сп 54.33   Продаден виж
2 2 Е Ателие 37.98 Продаден виж
3 3 А Апартамент - 2 сп 100.00 Продаден виж
3 3 Б Апартамент - 2 сп 100.58   Продаден виж
3 3 В Апартамент - 1 сп 63.87   Продаден виж
3 3 Г Апартамент - 1 сп 59.73 Продаден виж
3 3 Д Апартамент - 1 сп 54.90   Продаден виж
3 3 Е Ателие 37.98 Продаден виж
4 4 А Апартамент - 2 сп 100.00   Продаден виж
4 4 Б Апартамент - 2 сп 100.58   Продаден виж
4 4 В Апартамент - 1 сп 62.90 Продаден виж
4 4 Г Апартамент - 1 сп 59.73 Продаден виж
4 4 Д Апартамент - 1 сп 54.90 Продаден виж
4 4 Е Ателие 37.98 Продаден виж
5 5 А Апартамент - 2 сп 100.00 Продаден виж
5 5 Б Апартамент - 2 сп 100.58 Продаден виж
5 5 В Апартамент - 1 сп 63.87 Продаден виж
5 5 Г Апартамент - 1 сп 59.73   Продаден виж
5 5 Д Апартамент - 1 сп 54.90 Продаден виж
5 5 Е Ателие 37.98 Продаден виж
6 6 А Апартамент - 2 сп 100.00   Продаден виж
6 6 Б Апартамент - 2 сп 100.58 Продаден виж
6 6 В Апартамент - 1 сп 63.87   Продаден виж
6 6 Г Апартамент - 1 сп 59.73 Продаден виж
6 6 Д Апартамент - 1 сп 54.90   Продаден виж
6 6 Е Ателие 37.98   Продаден виж
7 7 А Апартамент - 2 сп 100.00 Продаден виж
7 7 Б Апартамент - 2 сп 100.58   Продаден виж
7 7 В Апартамент - 1 сп 63.87   Продаден виж
7 7 Г Апартамент - 1 сп 59.73   Продаден виж
7 7 Д Апартамент - 1 сп 54.90 Продаден виж
7 7 Е Ателие 37.98 Продаден виж
8 8 А Мезонет 387.83 Продаден виж
8 8 В Апартамент - 1 сп 63.30   Продаден виж
8 8 Г Апартамент - 1 сп 58.45   Продаден виж
8 8 Д Апартамент - 1 сп 54.07 Продаден виж
8 8 Е Ателие 37.84 Продаден виж
Партер 1 Гараж   Продаден виж
Партер 1 Офис 58.94   Продаден виж
Партер 10 Офис 43.45 Продаден виж
Партер 11 Офис 64.64   Продаден виж
Партер 2 Гараж Продадено виж
Партер 2 Офис 67.63 Продаден виж
Партер 3 Гараж Продаден виж
Партер 3 Офис 37.50   Продаден виж
Партер 4 Гараж   Продаден виж
Партер 4 Офис 40.40 Продаден виж
Партер 5 Гараж   Продаден виж
Партер 5 Офис 59.27 Продаден виж
Партер 6 Офис 53.28 виж
Партер 7 Офис 51.23 Продаден виж
Партер 8 Офис 58.43   Продаден виж
Партер 9 Офис 32.01 Продаден виж
Сутерен 1 Гаражна клетка -   Продадено виж
Сутерен 10 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 11 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 12 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 13 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 14 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 2 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 3 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 4 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 5 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 6 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 7 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 8 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 9 Гаражна клетка - Продаден виж

детайли

.
галерия
.
разпределения
.
цени
.
местоположение

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.