02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile
  • Обект 1
  • Обект 2
  • Обект 3
  • Обект 4
  • Обект 5
  • Обект 6

Жилищни сгради с подземни гаражи Студентски град /първа сграда/

Етаж Апартамент Описание на апартамента Обща площ Цена Статус Детайли
1 Апартамент - 2сп 74,71 Продаден виж
1 Апартамент - 2сп 92,67 Продаден виж
1 Апартамент - 2сп 92,57 Продаден виж
1 Апартамент - 2сп 74,56   Продаден виж
1 Ателие 40,53 Продаден виж
1 Ателие - 1 сп 63,34   Продаден виж
1 Ателие - 1 сп 63,34 Продаден виж
1 Ателие 40,53   Продаден виж
2 Апартамент - 2сп 74,71 Продаден виж
2 Апартамент - 2сп 92,67   Продаден виж
2 Апартамент - 2сп 92,57   Продаден виж
2 Апартамент - 2сп 74,56   Продаден виж
2 Ателие 40,53   Продаден виж
2 Ателие 34,31   Продаден виж
2 Ателие - 1 сп 63,64   Продаден виж
2 Ателие - 1 сп 58,76   Продаден виж
2 Ателие 34,31   Продаден виж
2 Ателие 40,53   Продаден виж
3 Апартамент - 2сп 74,71   Продаден виж
3 Апартамент - 2сп 92,67   Продаден виж
3 Апартамент - 2сп 92,57   Продаден виж
3 Апартамент - 2сп 74,56   Продаден виж
3 Ателие 40,53   Продаден виж
3 Ателие 34,31   Продаден виж
3 Ателие - 1 сп 63,64 Продаден виж
3 Ателие - 1 сп 58.76   Продаден виж
3 Ателие 34,31   Продаден виж
3 Ателие 40,53   Продаден виж
4 Апартамент - 2сп 74,71   Продаден виж
4 Апартамент - 2сп 92,67   Продаден виж
4 Апартамент - 2сп 92,57 Продаден виж
4 Апартамент - 2сп 74,56   Продаден виж
4 Ателие 40,53   Продаден виж
4 Ателие 34,31   Продаден виж
4 Ателие - 1 сп 63,64   Продаден виж
4 Ателие - 1 сп 58,76   Продаден виж
4 Ателие 34,31   Продаден виж
4 Ателие 40,53   Продаден виж
5 Апартамент - 2сп 74,71   Продаден виж
5 Апартамент - 2сп 92,67   Продаден виж
5 Апартамент - 2сп 92,57   Продаден виж
5 Апартамент - 2сп 74,56 Продаден виж
5 Ателие 40,53   Продаден виж
5 Ателие 34,31   Продаден виж
5 Ателие - 1 сп 63,64   Продаден виж
5 Ателие - 1 сп 58,76   Продаден виж
5 Ателие 34,31 Продаден виж
5 Ателие 40,53   Продаден виж
6 Апартамент - 1 сп 64,63   Продаден виж
6 Апартамент - 2сп 91,62 Продаден виж
6 Апартамент - 2сп 91,62   Продаден виж
6 Апартамент - 1 сп 64,72   Продаден виж
6 Апартамент - 1 сп 62,63   Продаден виж
6 Ателие - 1 сп 64,18   Продаден виж
6 Ателие - 1 сп 59,37 Продаден виж
6 Апартамент - 1 сп 62,81   Продаден виж
Сутерен 1 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 10 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 11 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 12 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 13 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 14 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 15 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 16 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 2 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 3 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 4 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 5 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 6 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 7 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 8 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 9 Гаражна клетка -   Продаден виж

детайли

.
галерия
.
разпределения
.
цени
.
местоположение

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.